ul. Komorowicka 110, 43-300 Bielsko-Biała
biuro@gfsp.pl +48 (33) 333 90 92
Close
Poland, 43-300 Bielsko-Biala Komorowica 110
+48 (33) 333 90 92 biuro@gfsp.pl
8:00-16

Polityka prywatności serwisu internetowego INCOLA.COM.PL

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego www.incola.com.pl. – zwanego dalej „serwisem”.

 • Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

– GFS Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 110, 43-300.  KRS: 0000641133, NIP: 9542769813, REGON: 365629258.

 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych administrator danych opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Poddane kontroli jest ich wykonywanie oraz  stale sprawdzana jest ich zgodność z odpowiednimi, aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 • Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu. O wszelkich zmianach będzie na bieżąco informować.
 • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis incola.com.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki zapraszamy do kontaktu przez udostępniony na stronie formularz kontaktowy, który znaleźć można w zakładce- KONTAKT.

Polityka plików „cookies” serwisu internetowego INCOLA.COM.PL

 • Pliki „cookies” są plikami tekstowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
 • Operator serwisu zamieszcza na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki „cookies” oraz posiada do nich stały dostęp.
 • Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkownika serwisu.
 • Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu.
 • Operator serwisu wykorzystuje pliki „cookies” w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • Serwis stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:
 • Pliki sesyjne są przechowywane do momentu opuszczenia serwisu internetowego.
 • Pliki stałe są przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika aż do ich usunięcia przez użytkownika, bądź automatycznego usunięcia z upływem czasu.
 • Użytkownik serwisu ma możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki, celem zablokowania obsługi plików „cookies”.
 • Użytkownik serwisu ma możliwość uzyskania informacji o umieszczeniu plików „cookies” w swoim urządzeniu.
 • Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika dotyczące plików „cookies”, mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu mailowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez administratora danych, tj. GFSP Sp.z.o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 110 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

FreshMail.pl