Our location

Gluten Free Solutions Poland Sp. z o.o.
ul. Komorowicka 110, Bielsko-Biała 43-300

Contact form

  I consent to the processing of my personal data for the purpose of receiving a response to the enquiry submitted:

  Personal data is processed on the basis of legally justified of data administrator in the form of response to enquiries (Art. 6 section 1 letter f of the General Data Protection Regulation Personal data administrator is GFS Poland sp. z o.o. based at Komorowicka street No. 110, 43-300 Bielsko-Biała. Contact on matters involving the protection of personal data is possible via email address biuro@gfsp.pl Personal data may be disclosed to service operators working with GFS Poland, referred to in the Privacy Policy of the website. Provision of personal data is voluntary but necessary for purposes mentioned above. Data subjects have the right to demand access to their personal data, rectify them, erase them or limit their processing and the right of objection to processing of personal data as well as the right to have their personal data transferred and to lodge a complaint to a supervisory body. Consent for personal data processing in order to pursue certain forms of direct marketing can be withdrawn at any time and if such consent is not given it does not impact the possibility to obtain response to submitted enquiries. Data will be processed until data subject objects such processing or withdraws processing consent.

  CONTACT DETAILS

  Tomasz Kliś

  Sales & Marketing Director
  tel: +48 533 380 103
  e-mail: tklis@gfsp.pl

  Paweł Ficek

  Delivery/ Purchasing Dept
  tel: +48 530 922 100
  e-mail: pficek@gfsp.pl

  Modern Trade Dept, Retail & Wholesale Dept

  Piotr Palewicz

  Sales Development Manager
  tel: +48 537 820 221
  e-mail: ppalewicz@gfsp.pl

  Grzegorz Grychtoł

  Sales Export Manager Central and Western Europe
  tel: +48 530 570 806
  e-mail: ggrychtol@gfsp.pl

  Eliasz Wójcik

  Export & E-commerce Manager
  tel: +48 577 513 700
  e-mail: ewojcik@gfsp.pl

  Ewelina Kopiczko

  Orders Dept
  tel: +48 530 611 120
  e-mail: zamowienia@gfsp.pl

  Quality Department

  Agnieszka Krzus

  Complaints Dept
  e-mail: reklamacje@gfsp.pl

  Marketing Dept
  e-mail: marketing@gfsp.pl

  Joanna Kurek

  Marketing Manager
  tel: +48 533 869 086
  e-mail: jkurek@gfsp.pl

  Radmiła Kuzina

  Marketing Specialist
  tel: +48 530 630 483
  e-mail: rkuzina@gfsp.pl

  Anna Bokova

  Marketing Specialist
  tel: +48 530 029 602
  e-mail: abokova@gfsp.pl

  Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych produktów własnych i usług administratora danych w zakresie adresu mailowego. Administratorem danych osobowych jest GFS Poland sp. z o.o. z siedzibą przy Komorowickiej 110, 43-300 Bielsko-Biała. W przypadku niektórych form marketingu bezpośredniego podstawą przetwarzania może być też udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt mailowy biuro@gfsp.pl. Dane mogą być przekazywane podmiotom usługowym współpracującym z GFS Poland w zakresie określonym przez Politykę Prywatności serwisu internetowego www.incola.com.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda dotycząca przetwarzania danych w celu realizacji niektórych form marketingu bezpośredniego może zostać w każdym momencie cofnięta, a jej niewyrażenie nie uniemożliwia otrzymania odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane przetwarzane będą do momentu wyrażenia sprzeciwu bądź odwołania zgody na przetwarzanie.